Em nữ sinh và thầy chủ nhiệm làm ấm người khi bị dầm mưa lạnh run người, Yu Liaojian nắm quyền kiểm soát tình hình, thư giãn và dựa vào lan can, bắt đầu đàm phán các điều kiện: “Anh Nan, anh đến Bắc Kinh không dễ dàng đâu. Tôi có một công việc kinh doanh ở đây, và thành phố Bắc Kinh, tôi đã được một số nơi chấp nhận và bạn tình cờ làm việc này, bạn có quan tâm không?   Trương Hướng Nam ngẩng đầu: “Ta tới đây không phải để làm ăn khốn kiếp.”   Dư Liệu xòe tay: “Này, Em nữ sinh và thầy chủ nhiệm làm ấm người khi bị trời mưa ướt hết quần áo cậu không thể nói thế. Không phải chúng ta đi chơi chỉ vì công việc thôi sao? Đúng vậy, mặc dù chuyện