Đang xem sex thì bị cô bạn thân bắt gặp để rồi mất đời trai tân, vờ ngủ. Nhưng tôi lại không thể ngủ được nữa, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là làm thế nào để sử dụng Vương Béo và Hoàng Cửu để làm gì đó. Vốn dĩ tôi chủ yếu nghĩ đến Vương mập mạp, Xem phim con heo thì bị cô bạn thân nhìn thấy để rồi mất đời trai tân nhưng Vương mập mạp rõ ràng có quan hệ rất thân thiết với Ngọc Liệu, e rằng khó mà ầm ĩ lên được. Nhưng Hoàng Cửu vốn là người có đầu óc đơn giản, đầu óc cũng đang căng thẳng. Có lẽ hắn thật sự có thể làm được.   Tôi nheo mắt giả vờ ngủ nhưng lại không dám ngủ. Vương mập mạp đi vòng quanh tầng một một lát, uống