Xếp hình nữ giáo viên 45 phút trên lớp học, Sự xấu hổ và tức giận trong mắt Chu Bằng hiện lên, anh quỳ xuống giúp Bắc Lăng cởi giày cho cô. Tôi cảm thấy tay Chu Bằng đang run lên, nghĩ rằng anh ta đang sợ hãi, dường như tôi muốn động viên anh ta: “Với kỹ năng của anh, nội lực của tôi có thể bảo vệ toàn bộ cơ thể tôi. Anh có đánh tôi mạnh đến đâu cũng vậy. Sẽ không sao đâu. Nhưng bây giờ cơ thể tôi cực kỳ độc, Đóng gạch nữ giáo viên 45 phút trên lớp học phải dùng rất nhiều nội lực để trấn áp chất độc nên chỉ có thể bảo vệ một khu vực nhỏ trong khu vực bạn muốn tấn công, nhưng đây là