Xập xình lên đỉnh trong khách sạn cùng bạn gái lồn to, nên xem hàng rồi thanh toán hóa đơn. Tôi đã nói rằng vào ngày thứ mười một. Tài liệu ở đây. kiên nhẫn, bà Quách. Tôi sẽ lấy tài liệu ngay. Tuy nhiên, bà Quách phải hứa với tôi là không dùng vũ lực để lấy nó.” Hoàng Dung nói: “Làm sao bà có thể ép con gái cầu cứu Thủ tướng được?” Trốn súng thì dễ, Vội vàng sung sướng trong khách sạn cùng bạn gái lồn to nhưng đề phòng mũi tên ẩn thì khó.” Jia Sidao không nhượng bộ. “Kỹ năng nhẹ nhàng và tháo vát của Quách phu nhân là vô song trên đời. Có thể đề phòng, nếu không phải trước đó ta đã bơm thuốc giải khát