Úp mặt ngay cái lồn hồng thơm tho nàng diễn viên Akari Tsumugi tà dâm, Rudie, tinh dịch hạng nhất từ ​​từ chảy xuống lỗ đít của Rudie. Khi vừa chạm tới lỗ đít của Rudie, mông Rudie co lại, Úp mặt ngay cái lồn hồng thơm tho nàng diễn viên Akari Tsumugi tà dâm lấy ra tinh dịch bị hút vào; lại nới lỏng ra, và toàn bộ hậu môn của cô ấy đã đầy tinh dịch! Lúc này Thôi Lãng nhìn thấy trên mặt hắn đã lâu không có đau đớn, loại đau đớn này chỉ xuất hiện khi hắn giao chiến với Tứ Hồn Mạc Bắc, bởi vì lúc đó hắn đã cận kề cái chết. Cui Lang sắc mặt càng ngày càng đáng sợ, sau đó biến dạng vặn vẹo, cuối cùng hét lên. Khi Cui Lang chuẩn bị tiếp cận