Trai trẻ lái máy bay hàng vẫn ngon phê vl, học nếu không có chuyện gì xảy ra trong ca ngày?” Feifei nói: “Nhìn đôi mắt đỏ hoe của bạn, chắc chắn bạn đã làm được điều gì không tốt!” Qiu mỉm cười nói: “Feifei. , Tôi đã có được người mình muốn. Sau khi nghe điều này, Feifei trở nên thích thú và nhanh chóng kéo Qiu Wei lại và nói: “Qiu Wei, hóa ra tối qua anh đã ở cùng với giám đốc┅” Qiu mỉm cười và nói, “Anh thật là như vậy.” thông minh quá, bạn đoán đúng rồi .  Feifei nói: “Bây giờ bạn vui quá. Mới có mấy ngày mà bạn đã đi ngủ ngay