Thiếu nữ còn trinh hiến lồn din cho anh đồng nghiệp, khi thống nhất. Hai dân tộc đã bị cô lập với nhau kể từ đó cuối cùng đã gặp nhau ở Mỹ. Hai quốc gia đã tiến hành trao đổi văn hóa, Cô nàng còn trinh hiến lồn din cho anh hàng xóm xơi trao đổi thương mại và hợp tác khoa học công nghệ tại châu Mỹ. Tháp Babel là kết quả của sự hợp tác chung giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, quyền cai trị của châu Mỹ nằm trong tay bộ tộc Mu. Những người nhập cư có thể đến châu Mỹ mà không bị hạn chế, nhưng có những hạn chế đối với dòng dân cư của người Atlant di cư đến châu Mỹ. Vì Atlantis là một lục địa băng giá với mùa