Thằng em trai khốn nạn địt chị dâu liên tọi, nơi cô từng làm việc. Khách sạn này là một khách sạn rất nổi tiếng và lịch sử ở thành phố Vân Hải. Dù có cải tạo cũng chỉ có thể cải tạo bên ngoài. Có một số đồ cổ ẩn giấu bên trong rất khó cải tạo, chẳng hạn như bể tự hoại. Mở nắp, bà ăn xin Zhang đổ toàn bộ bộ phận của mình vào bể tự hoại như đổ rác, vì giờ đây bà chẳng khác gì một đống rác. “Đồ khốn, cứ ở trong đó và thối rữa từ từ!!” Vừa nói, tên ăn xin Zhang vừa nhổ nước bọt vào cô. Nắp đã đóng lại, Tên em trai khốn nạn địt chị dâu mỗi ngày tất cả ánh sáng đều bị bóng tối nuốt