Tận hưởng và quay tay nào em gái trung ngon dâm lắm, không?” Karna hỏi. Abu suy nghĩ một lúc rồi kiên quyết nói: “Tôi biết.” Karna nói thêm, “Nhưng phía trước có rất nhiều nguy hiểm, chỉ nói suông thôi cũng không được. Chà, để chứng minh quyết tâm của cậu, Tận hưởng và quay tay nào gái china xinh dâm lắm Karna hãy ngồi dậy đi!” cởi bỏ miếng gạc duy nhất trên người và nói: “Hãy đến để chứng tỏ quyết tâm và sức mạnh của bạn và cạnh tranh với tôi.” Abu nhìn Alice và Xiao Ling, những người cũng gật đầu đồng ý. Abu cởi bỏ quần áo và bước lên giường băng với cơ thể đầy răng ngọc bích. Không nói một