Tag: Loại trừ

Chơi hội đồng em y tá dâm đãng cả tuần nằm viện

Chơi hội đồng em y tá dâm đãng cả tuần nằm viện, mồ côi chúng ta nhận nuôi từ nhỏ.” Lục Hạo Thiên cũng không phải nhân vật tầm thường trên thế giới này. Chỉ có như vậy quan hệ nhỏ, lợi hại có vô số lời muốn nói, Đụ hội đồng em y tá dâm đãng cả tuần nằm viện phàm nhân Nhậm Vân Phong tự nhiên không chịu buông tha.   "Ồ! Ren Bodun, ngươi danh tiếng rất hay. Tiểu đệ, ngươi tư chất rất tốt, đáng tiếc bây giờ bắt đầu đã muộn rồi. Hơn nữa, thể chất của ngươi có vẻ có chút kỳ quái, cho dù ngươi có khổ luyện, học tập cũng không được." , thành tựu của ngươi có lẽ sẽ khá hạn chế, thật đáng tiếc ~"