Phụ đề chơi nữ cấp trên sưng bím lúc nửa đêm ở công ty, với Trương Kiều, Jav Sub Địt em đồng nghiệp trong đêm tăng ca Phật giới bị tiêu diệt hoàn toàn, ngoại trừ Như Lai và Quan Âm, năm trăm người còn lại đều không qua khỏi vì chiến đấu để bảo vệ Như Lai và phải trở về phương Tây chữa trị. Đức Phật đã suy nghĩ rất kỹ về nguyên nhân thất bại của mình và cuối cùng nhận ra rằng những viên ngọc trai mà Zhang Jiao mang theo chính là nguồn sức mạnh của mình nên đã biến thành một giáo phái Taiping và thâm nhập vào căn cứ của giáo phái Taiping vào lúc này. Giáo phái Taiping đang tổ chức một bữa tiệc