Phải 2 anh cùng địt mới khiến dâm nữ thỏa cơn nứng, giết ngươi, muội muội của ta sẽ không phải chết nữa.” “Ngươi nói cái gì? ” Đêm đêm nghe tiếng sóng. “Máy tính của bạn ở đâu?” “Bạn muốn làm gì?” “Tôi có thứ này muốn cho bạn xem.” Không có sự hướng dẫn của Ye Tingtao, Ming Yuelan dễ dàng tìm thấy phòng điều khiển máy tính trong ngôi nhà nhỏ này. Sau khi mở cửa, Ming Yuelan đặt Ye Tingtao lên ghế, bật máy tính lên rồi cắm ổ cứng di động vào máy tính. “Hãy xem kỹ,Phải 2 anh mới làm em Tsubasa Amami thỏa cơn nứng Ye Tingtao, bạn có nghĩa vụ phải xem đến cuối!” “Cái gì?” Trước khi Ye Tingtao kịp