Nhật ký ngoại tình của cô vợ dâm đãng Momoko isshiki, máy. Một số người dù có qua mười mấy năm vẫn chẳng hề đổi tính, cái thói tự xưng ông đây vẫn chưa chịu thay đổi. Cô cũng không thèm quan tâm tới anh ta, thong dong ăn thịt rồi cùng bạn bè trong đội và người dân chăn nuôi ra ngoài để đuổi đàn trâu và đàn dê quay về. Bấy giờ mới từ từ rút điện thoại ra chấp nhận lời mời kết bạn của Trần Khoan Niên. Ngày hôm sau cô tỉnh dậy từ sớm, chào tạm biệt người bạn trong nhóm, nghênh đón nắng sớm rồi lên đường. Cô chẳng sợ việc đơn độc trên đường, Nhật ký những ngày tháng cắm sừng chồng của cô vợ dâm đãng xinh đẹp Momoko isshiki tự chuẩn bị