Hồi hộp đêm tân hôn lén chén cô dâu xinh ngay trong phòng tân hôn, nào khác để hành hạ bản thân? chuyện lớn bây giờ chỉ có cách ổn định tên phản bội này trước rồi mới lập kế hoạch. Chỉ cần có thể sống sót, Ác vãi đêm tân hôn lén địt cô dâu tươi ngon ngay trong phòng tân hôn chỉ cần giữ được đồi xanh, không sợ hết củi, không sợ không có cơ hội lật đổ tên phản bội này. Nghĩ tới đây, Hoàng Dung chỉ có thể kìm nén cơn tức giận, đặt sự sỉ nhục vừa phải chịu ra sau đầu, gượng cười, nói với kẻ thù đang muốn giết mình: “Không biết mệnh lệnh của thừa tướng là gì?” Giả Tư Đạo nhìn thấy Hoàng Dung cười với mình, biết nàng đang bị hắn khống