Hay tận pha cuối bắn tinh vào lồn chị dâu dâm khi ở nhà một mình, nhập ngũ, bị tên bắn trúng. Khi ngựa tỉnh lại, bác sĩ trong quân đội nói: Tướng quân, Hay tận giây cuối chén ngay em dâu ngon khi ở nhà một mình ta không tìm được người của tướng quân, chỉ có thể khâu vết thương ở phần dưới cơ thể của tướng quân để cầm máu. . ‘” “Ngươi muốn nói cái gì?” Hoàng Dung thở dốc. “Tôi chỉ nói rằng tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương bà Quách trước khi quan hệ tình dục với bà ấy. Nhưng nếu bà Quách tùy tiện di chuyển và đánh ngã bà ấy, tôi không biết liệu tôi có thể rút mỏ hàn ra hay không.” Jia Sidao lạnh lùng nói. . “Nói thế