Đứng địt dô khe bướm múp hồng hồng để rồi co giật bắn tinh, tát vào mặt tôi. Trên mặt tôi có dấu vân tay đỏ bừng, sắp khóc: “Chủ nhân, hôm nay ngài không mang tôi đi cùng… đừng vào nữa, Nằm nhấp cặc dô khe bướm múp hồng hồng để rồi co giật bắn tinh tiểu thư sẽ phải chịu thiệt.” Sếp chạm vào tôi, đang định đi xuống thì tôi bỗng nhảy lên. Anh ta tiến tới, ngậm dương vật dài 17 cm của sếp vào miệng, di chuyển tới lui nhanh chóng: “Lão đại, đừng ghét bỏ.” , chỉ cần xuất tinh vào miệng nô tỳ, ta sẽ nhận ân huệ của ngươi dành cho tiểu thư.” Ông chủ có vẻ xấu hổ nói: “Quên đi, đừng, ta sẽ không làm nữa, sẽ không có người