Điều tra viên ngầm mông to bị chơi tập thể, trừ một số người được đưa đến trước đó, vết thương ở mông của những cô gái khác vẫn chưa lành . Những người cuối cùng được đưa vào là Sun Lijuan và Sui Wenxiu, hai nữ phản bội vừa mới bị đánh rất nặng , bắp chân của họ đã tím tái, Điều tra viên ngầm nóng bỏng bị chơi hôi đồng có nhiều giọt máu rỉ ra. “Các ngươi đều bị bắt? Đều là lỗi của ta.” Khi Trang Tân Vũ nhìn thấy gần như toàn bộ thành viên của câu lạc bộ đọc sách đều có mặt, hắn cho rằng là do mình không bảo vệ được danh sách, liền bắt đầu khóc lóc hối hận. Tôn Ngọc Mộng vội vàng ôm