Chúng ta là chị chị em em nhưng nứng là dắt luôn đến khách sạn xếp hình, Hoàng Dung kìm nén cơn tức giận, đi thẳng đến ba chiếc tủ sắt, đó là nơi dễ thấy nhất trong phòng, có thể cất giấu đồ đạc. Cô đến bên chiếc tủ sắt, Chúng ta là bạn bè nhưng vẫn đem nhau vào nhà nghỉ đóng gạch thấy ba chiếc tủ sắt đều không có tủ sắt nào bị khóa, cô định đưa tay kéo gõ cửa, nhưng rồi nghĩ lại, cô dừng tay lại, lấy dây leo ra móc vào. Chiếc tủ sắt thứ ba có móc sắt trên đầu dây. Một chiếc gõ cửa tủ bằng sắt, anh né sang một bên và kéo mạnh. Cửa tủ kẽo kẹt mở ra một lúc sau, Hoàng Dung thấy trong tủ không có giấu vũ khí nên đi tới kiểm tra.