Chị dâu dâm dạy thằng em chồng địt nhau sung sướng, đây, tôi sẽ đi thông báo cho ông Wood.” Vài phút sau, Chị dâu dâm dạy thằng em chồng địt nhau sung sướng lính canh đi tới và nói với Icha và những người khác: “Các bạn có thể vào. ” Icha mang quà bước vào trại của Wood. Wood hỏi: “Có phải ngươi đã giết công chúa của đất nước Mu không?” Icha nói: “Đúng vậy.” Anh ta mở vài chiếc hộp và thấy trong đó có đầu của Shuiyun, đã bị chặt và nấu chín. và một cuốn băng video. Wood hỏi: “Tại sao ngươi lại giết công chúa để đến với chúng tôi?” Icha trả lời: “Vốn dĩ, chúng tôi là những công dân tuân thủ pháp