Bú chịch hết mình vào lồn hồng của gái trung xinh, Sidao lại giam giữ nó,” Huang Rong viết. “Đúng vậy.” Quách Tĩnh viết, Bú chịch hết mình vào lồn hồng của gái trung xinh “Bức thư cuối cùng này là do chính anh viết. Lời lẽ chân thành, lý lẽ rõ ràng, nhưng kẻ phản bội này…” Viết xong, Quách Tĩnh tức giận ném cây sậy xuống và đập mạnh vào người. mặt đất. Hoàng Dung nhấc tay Quách Tĩnh lên khỏi mặt đất, nắm lấy tay mình. Hai người im lặng hồi lâu. Cuối cùng, Hoàng Dung lại nhặt cây sậy lên và viết: “Những tên gián điệp trong phủ thừa tướng báo cáo, sau khi Giả Tư Đạo nhận được tài liệu, hắn đã