Bỏ đói vợ thanh niên bị ông bố chén hộ em vợ ngon, phức!” Judith sốt ruột xua tay, cúi người nhìn đầu vào thức ăn. Cửa nạp được mở ở phía đối diện với cô, không phải ngay phía trên chiếc hộp này. Về lý thuyết, Yếu sinh lý thanh niên bị ông bố chén hộ em vợ ngon chiều cao của chiếc hộp này là gần hai mét, sẽ rất dễ dàng để nhét Judy vào, nhưng bên trong chắc chắn phải có những cơ chế phức tạp phải không? Cô nắm lấy phần mở rộng phía trên của hộp, đỡ bằng cả hai tay và thọc chân sâu vào trong hộp, nhưng quả quyết, dù cô có gập chân lại thì thể tích bên trong cũng chỉ đủ nuốt chửng ngực anh. “Cái