Bạn trai uống rượu say để rồi bạn gái bị chịch hội đồng thật nhục nhã, những người không thể bỏ qua. Làm tổn thương các cô gái, nên anh không nỡ để tính cách lãng mạn của mình kéo em xuống nước…”   Hứa Kiều lắc đầu mạnh mẽ: “Tôi không nghe lời bào chữa của anh. Tôi không quan tâm anh có lãng mạn hay không, cũng không quan tâm anh có bao nhiêu phụ nữ! Tôi biết tôi thích anh! Tôi có thể’ Đừng sống thiếu anh! Anh chỉ muốn em thích anh! Nuông chiều anh là đủ rồi! Anh sẽ không nghe theo bất kỳ nguyên tắc lớn lao nào, Bạn trai uống rượu say để rồi bạn gái bị chịch hội đồng thật nhục nhã chẳng hạn như quyền lực gia đình, xứng đôi hay nhảm